Bağımsız Denetim ve YMM

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetçiler hissedarlara işletmelerin mali tablolarının gerçek ve doğru gösterip göstermediğini içeren bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapor için denetim programında belirtilen detaylı çalışmalar ve veriler toplanmaktadır.

Bankacılık, Sigortacılık, Telekomünikasyon, Havacılık, Pazarlama, Elektrik Santralleri, Sağlık Sektörü, Petrol arama ve istasyonları, Ünivertsite gibi sektörlerde engin deneyimimiz bulunmaktadır. Ayrıca Hayır Kurumlarına, Vakıflara ve Kar gütmeyen kuruluşlara, AB tarafından hibe edilmiş projlerin mali tablolarını da  denetlemiş bulunmaktayız. Uluslararası platformlar için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) (IFRS) göre finansal tablolar hazırlanmasında işletmelere destek vermekteyiz. Denetim sonucunda yasalar ile uyumsuzluk veya işleyişi geliştirecek bulgular tesbit edilirse Yönetim Kuruluna bu bulgular raporlanmaktadır.

Günümüzde işletmelerin büyümesi ile Kurumsallaşma gereksinimi ve iç kontrol sisteminin kurulması ve denetlenmesi gereğini getirmiştir. Bu alanda pek çok deneyimimiz olup işletmelerin daha sağlıklı gelişmesini sağlamıştır.