Vergi ve Yasalar

Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Vergi Usul Yasasına göre hesaplanan kurum matrahı üzerinden %10 hesaplanır. Bu orana Yerel ve Yabancı şirketler dahildir.
Ancak;

KKTC'den dış ülkelere yapılan mal ve hizmet ihracatından kazanılan hasılatın %20si veya bu hasılattan kazanılan safi kazancın %80i, hangisi daha düşükse Kurumlar Vergisinden muaf sayılır.

Yabancı ülkelerdeki kazançlar üzerinden ödenen yabancı vergiler bu yabancı karlar üzerinden ödenecek Kurumlar Vergisinden indirilebilirler.

Yasalar

Bazı önemli yasalar aşağıda verilmiştir;