Muhasebe ve Denetim

Tüm işletme faaliyetlerinin temelini oluşturan muhasebe kayıtlarınızın Yasal mevzuata uygun olarak tutulmasında, tüm Vergi ve Sosyal Güvenlik yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde, yasal beyannamelerinizin eksiksiz ve vaktinde tamamlanmasında sizlere iş ortaklığı sunmaktayız.

  • Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması.
  • Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi.
  • Sosyal Güvenlik Yükümlülük beyannamelerinin hazırlanması.
  • Ücret bordrolarının hazırlanması.
  • Muhasebe kayıtlarının revizyonu.